Duurzaam ondernemen

Bedrijven kunnen veel bijdragen aan een duurzamer samenleving en veel bedrijven doen dat ook al. Veel landbouwbedrijven hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak geplaatst en gebruiken windenergie. Ook een mooi voorbeeld: camping Het Bos Roept, dat zo duurzaam mogelijk werkt. Of duurzame vergaderlocatie ‘Leven van de wind’. En de Veldzichthoeve: die gebruikt warmte uit hun fabriek. Op RVO.nl staat veel informatie over de regels en de mogelijkheden.

Informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 aardgas verbruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen. Deze maatregelen verdien je binnen vijf jaar terug. De regels komen uit de ‘informatieplicht energiebesparing’ van het Rijk. Het doel van de regeling is dat bedrijven bewuster omgaan met energie en energie gaan besparen. Dat kan vaak met simpele maatregelen. Op de site van RVO staan ‘erkende maatregelenlijsten’ voor verschillende branches. Plus informatie over subsidies om de onrendabele top van investeringen op te vangen.

Handige websites

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++): Subsidie voor organisaties en non-profit instellingen die duurzame energie opwekken. Energie-investeringsaftrek (EIA): Fiscale regeling voor aftrek bij investering in energiezuinige technieken. Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie: Subsidie voor innovaties omtrent energie en slimme koppelingen. Investeringssubsidie Zakelijke gebruikers (ISDE): Subsidie op warmtebronnen voor bedrijfspanden. INTERREG North West Europe (NWE): Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor duurzame innovatie. LIFE: Subsidieprogramma ter ondersteuning innovatieve projecten in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Belemmerde wetgeving en beleid circulaire economie