Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan. De biodiversiteit zegt iets over de aanwezigheid van planten, dieren en micro-organismen. Hoe groter de biodiversiteit, hoe beter de leefomgeving is voor mens en dier.

Digitale erfbeplantingstool

Woon je op een groot erf? Ontdek in de erfbeplantingstool hoe je erf kan bijdragen aan het landschap en de natuur. Handige tips en voorbeelden helpen je op weg.

Inspiratiemagazine

Het online inspiratiemagazine staat vol slimme tips om je tuin te vergroenen. Door de juiste planten te kiezen, geef je bijen en vlinders een thuis. Laat je inspireren!

Zo’n omgeving voorziet in basisbehoeften zoals voeding, energie en beschutting en vermindert de hoeveelheid CO2 die in de lucht komt. De natuur en de biodiversiteit staan er niet goed voor en daar moeten we wereldwijd wat aan doen. Ook in Nederland, want hier loopt de biodiversiteit flink terug door bijvoorbeeld nieuwbouw, versnippering van leefgebieden en de uitstoot van verontreinigende stoffen.

De aanpak in Hollands Kroon

Het roer moet om. Daarom zetten we in Hollands Kroon in op het herstel van de biodiversiteit. Dat doen we door natuurgebieden met elkaar te verbinden met bijvoorbeeld bomenrijen of waterwegen en bewuster te maaien. Ook leveren we een bijdrage aan nieuwe natuur in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). We onderhouden bestaande natuur en zaaien elk jaar voor ongeveer 5000m2 bloemenmengsel in. Verder planten we ieder jaar ongeveer 500 bomen. Als we groene plekken aanpassen, kiezen we zoveel mogelijk voor ecologisch verantwoorde beplanting.

Het bomenplan van Hollands Kroon

Bomen zijn belangrijk. Voor ons landschap, de natuur en onze ontspanning. Daarom hebben wij aan een groenstructuurplan (bomenplan) gemaakt. Het plan is 27 mei door de raad vastgesteld. In het plan geven wij aan welke bomen we binnen de gemeente willen behouden. En waar we de komende jaren meer bomen gaan planten in ons buitengebied.

Een plan van ons samen Het plan is tot stand gekomen met hulp van vele inwoners. Honderden bewoners en agrariërs dachten mee over de inhoud van het plan. Via een enquête en tijdens digitale bewonersbijeenkomsten zijn ideeën en wensen opgehaald. De reacties waren positief. Meer bomen zijn van harte welkom in onze gemeente.

Meer groen De komende tien jaar worden er tenminste 475 nieuwe bomen per jaar gepland. Er moet goed worden nagedacht over waar deze geplant worden en welke functie ze krijgen. De wens is om bestaande bomenrijen te versterken en verbinden. En om bomen, bosjes en groen te combineren met recreatie zoals sport en spel.

Meer informatie

Download het bomenplan hieronder. Je kunt de besluitvormende raadsvergadering hier terugkijken. Vanaf minuut 7 wordt het plan besproken. Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@hollandskroon.nl.

Op veel plekken in de gemeente leggen kinderen Tiny Forests aan: leuke kleine bosjes. De groene school en groene buurtpleinen zijn andere mooie initiatieven.

Wist je dat ...

... de organisatie MeerBomenNu regelmatig gratis bomen weggeeft? Komende winter geeft deze organisatie weer gratis bomen weg aan inwoners uit heel Nederland. Houd de website in de gaten!

Zelf aan de slag

  • Iedereen kan helpen de biodiversiteit te vergroten. Dat is gezond, maakt de tuin koeler en ziet er aantrekkelijk uit. Een tuin vergt wat onderhoud, maar bij een goed ontwerp is het werk te overzien.
  • Een groene tuin zorgt voor minder wateroverlast in natte periodes en verkoeling in hete periodes;
  • Toch wat verharding in de tuin? Gebruik dan waterdoorlatende klinkers of een terras met brede voegen;
  • Leer je tuin kennen, zo kies je de juiste planten voor donkere, lichte, droge of natte plekken. Laat je adviseren in het tuincentrum;
  • Een groene haag trekt dieren aan en zuivert de lucht. Een begroeid hekwerk of een tuinscherm van wilgentenen kan ook;
  • Een natuurlijke vijver vangt regenwater op, biedt plek aan kikkers, padden en insecten en is relatief goedkoop.

Natuurvriendelijk beheer bosplantsoen

In onze gemeente zijn meerdere bosplantsoenen. Dit zijn plantsoenen waar verschillende bomen en struiken staan. Samen geven zij het beeld van een 'bosje'. De komende jaren gaan wij onze bosplantsoenen natuurvriendelijk verzorgen. Jaarlijks passen wij van circa 3000 m2 bosplantsoen het beheer aan naar natuurvriendelijk beheer. Dit zorgt ervoor dat meer planten, insecten en andere dieren hun plek kunnen vinden in onze bosplantsoenen. Inhammen In bestaande bosplantsoenen verwijderen wij enkele heesters. Daardoor ontstaan inhammen. Deze zijn zuid georiënteerd, zodat ze veel zon vangen en windluw zijn. Inheemse planten, zoals Look-zonder look, krijgen hier de kans om te groeien en bloeien. Deze planten zijn een belangrijke voedselbron voor wilde bijen. Variatie Variatie is van belang om de biodiversiteit te vergroten. Daarom snoeien wij bosjes in verschillende hoogtes. Zo ontstaat er een zogenaamde zoom-mantel-kern vegetatie. In de zoom staan kruiden zoals Look-zonder look. In de mantel staan heesters zoals de gewone vlier. En in de kern staan grote bomen zoals eiken. Deze variatie geeft insecten, zoogdieren en vogels een geschikte leefomgeving. Eco-totem Dood hout trekt leven aan. Dode bomen en takken zijn aantrekkelijk voor insecten, zoogdieren, vogels, schimmels en bacteriën. Daarom laten we een deel van de takken in de bosplantsoenen liggen als takkenril. Als de veiligheid op de locatie het toelaat, zagen we dode bomen op 3 meter boven maaiveld af. Zo ontstaat er een zogenaamde ‘Eco-totem’. Een plek waar de natuur haar gang kan gaan. Spechten en Steenuilen verblijven graag in en op deze totems.