Afval wordt een grondstof

Grondstoffen dreigen op te raken. Daarom is het een uitdaging voor ons allemaal om in de toekomst geen afval meer over te houden: we maken er nieuwe grondstoffen van. De afgelopen eeuw is de totale wereldbevolking 34 keer meer materialen gaan gebruiken. De verwachting is dat de vraag naar grondstoffen alleen maar toeneemt. Dat zorgt voor een flinke belasting op het milieu, te veel afval en een tekort aan grondstoffen. Daar kunnen we wat aan doen door over te gaan naar een circulaire economie. Daarbij gebruiken we producten en grondstoffen opnieuw, in plaats van ze te vernietigen.

Als gemeente werken we samen met de provincie aan de doelstelling om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren. In 2050 moet zelfs al het afval opnieuw worden gebruikt. We werken aan een recycleplan, waarin staat op welke manier het afval wordt gescheiden en hergebruikt. In dat plan staat ook wat de recycling gaat betekenen voor de inwoners, zowel voor het inzamelen als financieel.

Zelf iets doen?

Ga eens langs de kringloop als je iets nieuws zoekt. En bedenk hoe je bestaande spullen komt pimpen om ze een nieuwe bestemming te geven. Pinterest geeft veel inspiratie.