Groene stroom

We schakelen over op groene energie en dat is overal zichtbaar: windparken in het landschap en zonnepanelen die op steeds meer daken verschijnen. Ook in Hollands Kroon zetten we stappen om op die manier klimaatverandering tegen te gaan. Op deze pagina leest u er meer over. Én hoe u zelf kunt bijdragen.

Minder elektriciteit verbruiken en zelf stroom opwekken

Verduurzamen begint met minder energie gebruiken. Voor wat je nog wel gebruikt, kan het interessant zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Dat hangt behalve van je budget ook af van je dak: hoeveel zon komt daar? Benieuwd of je dak geschikt is voor zonnepanelen? Op de Zonatlas zijn alle daken van de gemeente in kaart gebracht. Typ je postcode en huisnummer in en je ziet meteen wat je van een zonne-installatie op je dak kunt verwachten. Duurzaam Bouwloket kan je verder adviseren, ook over de subsidiemogelijkheden.

Hoe zit het met teruglevering?

Als particulier krijg je elke kilowattuur die je teruglevert aan het elektriciteitsnet voor 100% van de marktprijs vergoed van je energieleverancier. Zolang je niet meer opwekt dan je per jaar gebruikt. Deze regeling wordt vanaf 2023 met 9% per jaar afgebouwd. Je krijgt dus in 2023 voor wat je teruglevert, 91% van de marktprijs vergoed, een jaar later 82% enzovoort. Reden voor deze afbouw is dat zonnepanelen zonder subsidie steeds aantrekkelijker worden: de aanschafprijs daalt en de opbrengst stijgt. Die ontwikkelingen hebben een gunstig effect op de terugverdientijd.

Drukte op het elektriciteitsnet

Als alle zonnepanelen en windmolens op vol vermogen stroom leveren, kunnen op sommige plaatsen files in het elektriciteitsnet ontstaan. Dit speelt ook in delen van Hollands Kroon. Dat heeft trouwens niets te maken met onze datacenters; die draaien op een eigen elektriciteitsnet. De woningen in onze gemeente zijn aangesloten op het netwerk van netbeheerder Liander. Die zorgt dat vanaf 2024 weer genoeg netruimte beschikbaar is om alle nieuwe energiebronnen aan te sluiten. Ook hierover kan Duurzaam Bouwloket je meer vertellen als je zonnepanelen overweegt.

Regionaal energieplan

Het is de bedoeling dat we in 2050 alleen nog groene stroom gebruiken. We wekken in Nederland dus steeds meer duurzame energie op. Vooral op zee, maar dat is niet genoeg. We hebben ook op land meer windmolens en zonnepanelen nodig. Dat verandert ons landschap en de omgeving waarin we wonen. Daarom onderzoeken we samen de mogelijkheden. Dit gebeurt in 30 energieregio’s, die elk afspraken maken in een Regionale Energiestrategie (RES). Hollands Kroon werkt hiervoor samen binnen de regio Noord-Holland-Noord. Versie 1.0 van de RES is in juni 2021 vastgesteld. Dit is een eerste verkenning. In het najaar volgt versie 2.0, waarin de plannen alweer verder zijn uitgewerkt.

Van zoekgebieden tot concrete plannen

Over de regionale energiestrategie van Noord-Holland-Noord denken allerlei partijen mee. Van gemeenten tot het hoogheemraadschap, netbeheerders en belangenorganisaties. Voor geschikte zoekgebieden uit de RES 1.0 werken we concrete plannen uit. Elke twee jaar stellen we de RES bij. De stand van zaken kun je op de voet volgen op de RES-kaart (RES-viewer).

Wat willen wij als gemeente en wat niet

In de regionale energiestrategie hebben wij onze eigen standpunten, wensen en initiatieven ingebracht. Dit zijn de belangrijkste:

  • Met ons grote aantal windturbines leveren wij al een aanzienlijke bijdrage aan duurzame energievoorziening. Daarom bieden wij op dit moment geen ruimte aan uitbreiding van dit aantal.
  • We doen wel een onderzoek naar de landschappelijke inpassing van kleine windturbines (max. 15 meter hoog) bij agrarische bedrijven voor hun eigen energievoorziening.
  • Onze landbouwgrond is ons heilig. Dat betekent ook dat wij geen zonneparken op onze agrarische grond willen.
  • Wij zien perspectief in zon op grote daken en overkappingen van parkeerterreinen. Samen met de Participatiecoalitie onderzoeken we de mogelijkheden.
  • Een andere mogelijkheid die wij samen met andere gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken is die van een geïntegreerd zonnepark in de op- en afritten van de A7 bij Middenmeer.
  • De transportschaarste voor stroom in onze gemeente baart ons zorgen. Wij voeren hierover intensieve gesprekken met netbeheerder Liander. De toezegging is dat vanaf 2024 weer voldoende capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet om alle nieuwe bronnen probleemloos aan te sluiten.

Andere energiebronnen

We kijken intussen welke andere vormen van energie een bijdrage kunnen leveren aan onze energiebehoefte. Zoals getijdenenergie, biogas uit mestvergisting, elektriciteit uit mestverbranding, warmte-koude-opslag en aardwarmte. Ook zetten we in op waterstof. Die wordt inmiddels in onze gemeente op bescheiden schaal duurzaam geproduceerd in een waterstofmolen in de Wieringermeer. Samen met de New Energy Coalition werken we aan concrete toepassingen uit, bijvoorbeeld in de landbouw, transport en industrie.