Groen verwarmen

Bijna alle woningen in Nederland gebruiken nu nog aardgas voor verwarming, warmwater en om te koken. Dat gaat veranderen: in 2050 moet heel Nederland voor de verwarming zijn overgestapt van aardgas op schone energiebronnen. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

Samen op weg naar groene warmte

Overstappen naar schone energiebronnen is een enorme operatie. Ga maar na: in Hollands Kroon staan 20.000 huizen. Dat betekent dat er 670 per jaar moeten overschakelen op schone warmte. Daarvoor maken we samen de plannen.

Op 23 november 2020 gingen wij met 50 inwoners in gesprek over groene warmte. Heeft u deze avond gemist en wilt u een indruk krijgen van de bijeenkomst? Bekijk dan het videoverslag en u bent in circa 10 minuten op de hoogte! Tijdens de digitale bewonersbijeenkomst zijn vele vragen gesteld. De vragen mét antwoorden kunt u teruglezen in onderstaand document.

Nieuwe woningen en kantoren krijgen nu al geen aansluiting op het aardgas. Vaak hebben ze elektrische warmtepompen, die de warmte uit de lucht of bodem halen. Ook bij bestaande woningen is een energierekening van 0 euro mogelijk. De familie de Wit uit Hollands Kroon kreeg dat bijvoorbeeld voor elkaar. Lees hun verhaal op de site van het Duurzaam Bouwloket

Ons plan voor groene warmte

Alle gemeenten moeten eind 2021 een plan klaar hebben om van aardgas over te schakelen op groene warmte. Ook Hollands Kroon maakt natuurlijk zo’n Transitievisie warmte. Hoe pakken we dat aan?

Restwarmte

We kijken of we de restwarmte van onder andere bedrijven kunnen gebruiken. En of we warmte uit de aarde of uit water kunnen gebruiken. Bekijk de filmpjes als u meer over die techniek wilt weten.

Warmtenet

Als die restwarmte beschikbaar is, kijken we of er genoeg huizen in de buurt staan om tegen redelijke kosten een warmtenet aan te leggen. Of dat financieel kan, hangt vooral van de lengte van de leidingen en het aantal huizen af.

Andere bronnen?

We kijken ook of er op korte termijn andere schone bronnen beschikbaar zijn. Zoals biogas uit mest, of waterstofgas. We kijken natuurlijk naar de voor- en nadelen. Het kost bijvoorbeeld veel energie om waterstofgas te maken en het is alleen zinvol als dit met duurzame energie wordt gemaakt.

Hoe aanpakken?

Als we de mogelijkheden kennen, kunnen we in de hele gemeente per woning gaan aangeven wat de beste vorm van verwarming lijkt. Is een warmtenet niet mogelijk, dan zijn er oplossingen per woning, zoals een warmtepomp. We bespreken met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere betrokkenen of zij dat ook zo zien en wat we samen de beste volgorde vinden: welke buurt schakelt het eerst over op groene verwarming.

Natuurlijk hebben we het in het plan ook over de kosten. Het Rijk heeft belooft dat bewoners voor schone verwarming gemiddeld niet meer gaan betalen dan ze nu aan aardgas kwijt zijn.

Belangstelling voor techniek? Bekijk de filmpjes over warmtepompen en bodemwarmte.

Nieuwe kookplaat nodig? Met inductie bent u klaar voor de toekomst. U regelt de temperatuur net zo eenvoudig als met gas en het schoonmaken van de kookplaat gaat veel makkelijker.

Praat mee!

Op denkmee.hollandskroon.nl staat hoever we zijn met het plan voor schone warmte en ziet u hoe u kun meedenken. Heeft u vragen?